Wireless Consulting

IT-Lösningar

Målet med våra IT-tjänster är att erbjuda en så bra datormiljö som möjligt. Eftersom datorn är ert främsta verktyg så vill vi visa hur man använder verktyget så att man jobbar mer kostnadseffektivt med fokus på IT-infrastruktur och via effektivisering genom applikations-, klient- och server-virtualisering. Bland våra tjänster finns rådgivning, IT-strategier, projektledning, design, installation, validering, drift och underhåll.

Vi förser kunden med hög kompetens och teknisk expertis. Vi arbetar enbart med Grön IT, dvs. med energieffektiva lösningar. Vi använder gärna FjärrSupport för att spara tid för er som kund och miljön genom minskade transporter.