Wireless Consulting

Historia

Wireless Telecom Consulting Group AB startade sin verksamt 2002. Bolaget bildades av 3 konsulter med stor erfarenhet inom telekommunikation inom framför allt mobila nät. Under 2008 gjordes en omorganisation och verksamheten utvecklades och expanderades till att även innefatta andra områden inom telekommunikation. Wireless Telecom Consulting Group AB är idag ett fullservicebolag som bygger och underhåller nät och anläggningar inom telekommunikation och IT.

Vår vision är att bli den mest respekterade entreprenören på nätverkslösningar inom telekommunikation och IT. Våra kunder skall känna största förtroende för de tjänster och uppdrag som utföres av oss.

Några av fördelarna med att anlita oss är

• Erfaren personal inom alla områden
• Hög kompetens
• Effektiv organisation
• Snabba och korta beslutsvägar
• Erfarenhet av nationella & internationella projekt
• Arbetar enligt ISO 9001 & ISO 14001