Wireless Consulting Wireless Consulting Wireless Consulting Wireless Consulting

Tjänster

Vi erbjuder tekniska lösningar inom följande:

•Installation och service av:
•Datanät
•Fibernät
•Mobila nät
•KTV
•Larm & Porttelefon
•Elinstallation
•Projektledning & Projektering
•IT - Support, drift, migrering
•Konsultuthyrning
•Dokumentation
•Site Aquisition
Projekledning
•Nätplanering & Projektering
•Installation och Dokumentation
•Kundtjänst
•Service & Underhåll